autonomia i seguretat

L’autonomia i la seguretat són dos dels pilars de tots els processos psicoterapèutics que realitzo amb cadascun dels pacients que confien en mi.

Connectar amb l’autonomia i la seguretat és senyal de creixement, de maduració i cap a una major consciència.

únic i irrepetible

Cada instant de la nostra vida és únic i irrepetible… encara que ens sembli que la rutina faci la vida plana i monòtona, cada dia ens passen coses diferents. Pren consciència del que et passa i, tot i les dificultats, aprecia-ho. És com les onades del mar quan xoquen a les roques: hi xoquen contínuament i sembla que sempre sigui igual, però cada esquitx és únic i irrepetible.